Wstęp

Właścicielem serwisu internetowego pasja-lato.pl jest Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska (dalej: Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA ) z siedzibą w Zakopanem, ul. Seweryna Goszczyńskiego 50, 34-500 Zakopane, NIP 736-16-16-915, REGON 387193915. Wszystkie dane użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłącznie do rezerwacji usług oferowanych przez Biuro Wycieczek Jednodniowych Urszula Łuszczewska oraz informowaniu o oferowanych przez Biuro usługach.

Użytkownik korzystający z serwisu pasja-lato.pl, w szczególności rezerwujący oferowane przez Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA usługi, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności.

Jednocześnie Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska zastrzega sobie prawo zmiany zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności. Każde zmiany w dokumencie zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Ewentualne pytania lub sugestie na temat polityki prywatności proszę kierować na adres poczty internetowej info@pasjazakopane.pl .

Ochrona danych osobowych

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego pasja-lato.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego pasja-lato.pl czyli Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska.

Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji usługi oferowanej przez Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska przechowywane i przetwarzane jest przez Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska z siedzibą w Zakopanem przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 50, 34-500 Zakopane.

Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji usługi oferowanej przez Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska oraz adres poczty internetowej zbierane są w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym ochrony Państwa danych osobowych. Dokument znajduje się na końcu dokumentu Polityka prywatności. 

Udostępnianie danych

Podane w formularzu rezerwacji dane osobowe użytkownika oraz adresy poczty nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że udostępnienia tych informacji żądają uprawnione organa, a obowiązek ich udostępnienia wynika z ustawy. Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników serwisu pasja-lato.pl innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.

Podane dane będą wykorzystywane zgodnie z celem, dla którego zostały pobrane tj. realizacji zamówionych usług.

Podane w formularzu rezerwacji dane tj. imię i nazwisko oraz data urodzenia przekazywane są do Signal Iduna w celu ubezpieczenia uczestników imprezy turystycznej, 6 miesięcy po realizacji usługi dane usuwane są z komputerów i wszelkich nośników pamięci.

Zbiorcze zestawienia statystyczne sporządzone na podstawie zebranych danych statystycznych strony internetowej nie pozwalają na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Pełen dostęp do bazy danych osobowych użytkowników posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska.

Rezerwacja usługi

Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rezerwacji jest warunkiem koniecznym, by zarezerwować usługę Biura Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska. Dokumenty potwierdzające rezerwacje przesyłane są pocztą elektroniczną lub tradycyjną po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych.

Wszelkie zmiany rezerwacji lub umowy regulują przepisy zawarte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa. 

Pliki cookies

Serwis internetowy pasja-lato.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Każdy użytkownik serwisu pasja-lato.pl ma prawo zablokować zapisywanie plików cookies. 

Zmiana danych

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Użytkownik może dokonać wszelkich zmian kontaktując się z Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA na adres korespondencyjny tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną na adres: info@pasjazakopane.pl.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA Urszula Łuszczewska ul. Seweryna Goszczyńskiego 50, 34-500 Zakopane

W sprawach ochrony danych osobowych:

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi  prosimy kontaktować się z naszym Biurem

telefonicznie:

(od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00) pod numer telefonu: +48 608 824 432

e-mailowo:

 pod adresem: info@pasjazakopane.pl  w temacie wpisując RODO

za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

pod adresem:  Biuro Turystyczne PASJA Urszula Łuszczewska, ul.Seweyna Goszczyńskiego 50,34-500 Zakopane

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia i przekazania oferty turystycznej, pobytu lub przewozu przygotowanej przez pracowników Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA, realizacji umowy usług turystycznych, ubezpieczenia, przygotowania dokumentów wizowych lub innych wymaganych do odbycia danej podróży.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy, świadczenia usługi. W przypadku niepodania danych, umowa, usługa nie może zostać zrealizowana.

Państwa dane mogą być  również wykorzystywane w celach marketingowych związanych z działalnością biura, tj. promocją produktu turystycznego, przewozu, pobytu lub innych działań wspierających.

Podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej świadomej zgody na tego typu działania. Brak zgody na przetwarzanie  danych do celów marketingowych nie uniemożliwia  realizacji usługi turystycznej.

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz niżej wymienionym podmiotom:

  1. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000042793, NIP 583-27-58-112, REGON 192566592.– celem przekazywania danych osobowych jest świadczenie usługi ubezpieczeniowej (ubezpieczenie na czas realizowanej wycieczki – ubezpieczenie NNW + KL)

Dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres 6 miesięcy liczony od dnia zakończenia usługi turystycznej, chyba że jest to niezbędne do prawidłowego wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków, zgodnie z innymi przepisami prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  • ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szanowni Państwo macie prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Biurem.